Vedecká rada

Predsedníčka
   
                              
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Interní členovia
                          
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.      
Univ. prof. Walter Renner, Ph.D.            
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.              
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.                 
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.           
                               
Externí členovia
 
                         
prof. Mgr. Peter Halama, PhD. 
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.                                 
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

 
Naspäť hore