Univerzita Tretieho Veku

Prednášky na letný semester 2016/2017 Univerzita tretieho veku

Dátum

Meno

Prednáška

9.3.2017

PhDr. Veronika Boleková, PhD.

Psychológia humoru

23.3.2017

PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Alternatívne vzdelávanie na Slovensku

6.4.2017

PhDr. Desanka Kanderová, PhD.

Psychológia zdravia – miesto pre seniorov

20.4.2017

prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.

Poruchy psychického vývinu


Prednášky sa budú konať v čase od 14:20 do 17:20 hod. v miestnosti Atrium (prízemie) v budove PEVŠ na Tomášikovej 20, Bratislava – Ružinov.

 

 
Naspäť hore