I. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI

 
 

Dátum konania: 11.03.2014

Miesto konania: Fakulta psychológie Tematinska 10 SK-851 05 Bratislava Slovenská Republika

Organizátor: Fakulta psychológie PEVŠ.

MOTTO SÚŤAŽE: „BEZ STRESU NA KONFERU“

Datum konania SVOK bude 11.3. o 13: 00 hod. Zmena je z dôvodu konania zasadnutia AS PEVS, ktore sa kona 4.3.2014 o 13,00.

POZVÁNKA NA I. ROČNÍK SÚŤAŽE
ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI

Vážení študenti,

Dňa 4.3.2014 o 13 00 v učebni č.13 sa na našej fakulte uskutoční súťaž študentských odborných vedeckých prác. Výherné práce automaticky postupujú na celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa tento rok uskutoční v Brne na Masarykovej univerzite. Všetci záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť fakultného kola sa musia prihlásiť buď emailom na , alebo osobne u Mgr. Beáty Dvorskej, PhD. v kancelárii č.13.

Pokyny ako písať prácu a aký má mať formálny charakter nájdete tiež na webovej stránke fakulty v sekcii ŠVOK.

Tešíme sa na vás, výherné práce budú i ocenené.

Program podujatia:

  1. Privítanie hostí.
  2. Príhovor prodekanky doc. Mgr. Eleny Lisej, PhD.
  3. Prezentácie prihlásených prác.
  4. Vyhlásenie ocenených prác a ceny študenta.
  5. Vyhlásenie postupujúcich prác na Medzinárodné študentské psychologické dni 2014 v Brne »»»
  6. Poďakovanie a záver podujatia.

 

 
Naspäť hore