Publikačná činnosť

Elektronické verzie publikačnej činnosti pracovníkov FPs sa nachádzajú v online katalógu knižnice PEVŠ.

 

PRVÁ FAKULTA PSYCHOLÓGIE NA SLOVENSKU, Mgr. Beáta Dopjerová, PhD. PsychoFórum, Bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV, Bratislava: Slovenská psychologická spoločnosť, 2/2011

 
Naspäť hore