E- časopisy

Multiodborové / všeobecné
Bentham Open - sprístupňuje viac ako 230 recenzovaných voľne dostupných časopisov pokrývajúcich všetky hlavné disciplíny vedy, techniky, medicíny a spoločenských vied.
DOAJ Directory of Open Access Journals - plné texty časopisov zo všetkých vedných odborov.
Electronic Journals Library (EZB) - 38 461 voľne prístupných plnotextových časopisov.
Enterpreneur
Ezine Articles
HighWire: Stanford University - najväčší repozitár vysoko hodnotených, nosných, recenzovaných titulov od vyše 130 vedeckých vydavateľov.
LivRe! - prístup k voľne dostupným vedeckým časopisom, odborným magazínom, správam, zborníkom, bulletinom, newsletterom na nternete.
OnlineNewspapers - online denníky z celého sveta.

Ekonómia
Biatec - odborný bankový časopis.
CIO: Business world
Demografie - aktuálne články, prehľady o populačnom vývoji v ČR aj zahraničí (full text).
Denník Dnes - sekcia ekonomika - spravodajský portál českého denníka Mladá fronta Dnes.
Ekonomické linky - ekonomický časopis pre podnikateľov, účtovníkov a ekonómov.
E-Trend - týždenník o ekonomike a podnikaní.
Finance a úvěr: Czech Journal of Economics and Finance (full text).
Financial Times
Finančné trhy: odborní mesačník pre teóriu a prax finančných trhov.
FP: finanční poradce - odborný mesačník pre finančné poradenstvo.
Forbes
Harward Business Review
Journal of Compatitiveness - vedecký časopis vydávaný Fakultoru managementu a ekonomiky UTB v Zlíne (full text).
Profini: internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike.
Statistika - vydáva Český statistický úřad už od roku 1964.
The economist
The wall street jounal

Filozofia
Animus: the canadian journal of philosophy and humanities.
Ars Disputandi: the online journal for philosophy of religion.
Australian journal of logic - žurnál si kladie za cieľ pokryť všetky oblasti čistej a aplikovanej logiky.
British journal for the philosophy of science
Disputatio: international journal of philosophy.
Journal for cultural and religious theory - recenzovaný časopis zaoberajúci sa fenoménom náboženských a kultúrnych teórií.
Minerva: an online open access journal of philosophy.
Networks: a journal of the philosophy of artificial intelligence and cognitive sciences.
NJPL: Nordic journal of philosophical logic.
Organon F: medzinárodný časopis pre analytickú filozofiu.
Philosophers´ imprint

Informatika
Infoware - magazín IT profesionálov.
IT News - správy zo sveta IT.
PC Revue - sprievodca digitálnym svetom.

Manažment
Manažment v teórii a praxi: online odborný časopis o nových trendoch v manažmente.

Marketing
ABCreklama: internetový magazín o reklame.
Addweek
Advertising Age
BrandRepublic = conecting advetising, marketing. media and PR.
Cutting Edge PR website
Direct Marketing News
Marketing & Media: zpravodajský server o marketingu, mediích a reklamě.
Marketingové noviny Marketing Science
Stratégie - Mesačník Hospodárskych novín.
Strategie

Knihovníctvo
ITlib: Informačné technológie a knižnice - vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov.

Psychológia
Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi - abstrakty.
EJOP: Europe’s Journal of Psychology.
I-Psychológia - internetový časopis (nielen) o psychológii.
Psychológia a patopsychológia dieťaťa - abstrakty.
Psychology Today Magazine - online vydanie.
Studia Psychologica - medzinárodný časopis pre výskum a teóriu v psychologických vedách (abstrakty).

Sociológia
Sociologický časopis = Czech Sociological Review - recenzovaný vedecký časopis.
SOCIOweb: sociologický webzin - plnotextový voľne dostupný webzin vydávaný Sociologickým ústavom AV ČR.

Žurnalistika
American Jounalism review
FAIR: fairness & accuracy in repotring.
Chronicling America: Historic American Newspapers - zdigitalizované novinové stránky z rokov 1900-1910. Na stránke sa nachádzajú aj informácie o amerických novinách vydávaných od roku 1690 až po súčasnosť.
JEP - the journal of electronic publishing.
Journal of computer - mediated communication - archív 1995 - 2007.
MediaWeek - popredný online titul pre komerčný mediálny priemysel.
Online journalism review: focusing on the future of digital journalism.
Pacific journalism review: pacific media centre.
Quill: a magazine by the society of professional journalists.

 
Naspäť hore