Voľne prístupné databázy

Multiodborové / všeobecné
Europeana - obsahuje kultúrne zbierky Európy a odkazuje na 2 milióny digitálnych položiek.
Google books - vyhľadávajte v najnovšom indexe kníh zo sveta. Nájdite milióny úžasných kníh a zobrazte si ich ukážku alebo si ich bezplatne prečítajte.
Project Gutenberg - najstarší projekt (1971) ponúkajúcim voľne prístupné e-knihy na internete, na ktorom sa podieľajú stovky dobrovoľníkov. Katalóg obsahuje vyše 18 000 publikácií, na ktoré sa nevzťahuje copyright v USA (v iných krajinách treba dodržiavať platné autorské práva). Ide predovšetkým o beletriu v anglickom jazyku, ale i o odborné knihy z prírodných, humanitných a spoločenských vied.
Project Gutenberg Europe - je nasledovníkom filozofie projektov Gutenberg, zameraný primárne na digitalizáciu európskej kultúry s ohľadom na európske autorské práva.
The Open Library - stránku vytvoril Internet Archive, aby demonštroval možnosti online prezentácie kníh. Víziou je vytvorenie voľného prístupu k dôležitým kolekciám kníh z celého sveta.

Špecializované

Cross Currents: a yearbook of Central European Culture - Ročenka zachytávajúca stredoeurópsku civilizáciu, históriu, literatúru a politiku vychádzala v rokoch 1982-1993. Nájdete tu vybrané diela autorov ako Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Václav Havel, Milan Kundera, Eugene Ionesco, Karel Hynek Mácha atď. Texty sú v anglickom jazyku.
Czech and Slovak Literature Resources - na stránke Jamesa Naughtona nájdete okrem textov literárnych diel aj linky na rôzne zdroje týkajúce sa Českej a Slovenskej republiky (ang, čes, slo).
Česká čítanka - projekt sprístupňuje plné texty diel českých autorov.
Klasici - online internetová knižnica digitálnych diel v slovenskom jazyku.
Liberální institut - voľne prístupné knihy a texty autorov Liberálneho inštitútu.
Literature.org: The online literature library - na tejto stránke nájdete úplné a neskrátené texty klasických diel anglickej literatúry.
Unalex právnická databáza - projekt podporovaný Európskou komisiou, ktorý je voľne prístupný rôznym inštitúciám v rámci Európskej únie, medzi ktoré patria aj právnické fakulty a knižnice.
Zlatý fond Denníka Sme - digitalizovaná zbierka diel klasikov slovenskej literatúry. Projekt sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo aštylisticky najmodernejšie spracovania kníh. Zriedkavo digitalizuje najstaršie vydania. Projekt sa zameriava na plnotextovú digitalizáciu, sprístupňuje najmä najnovšie, jazykovo a štylisticky najmodernejšie spracovania kníh. Zriedkavo digitalizuje najstaršie vydania.

 
Naspäť hore