Licencované databázy

Beck-online Premium

informačný systém sprístupňuje právne predpisy, judikatúru, predpisy miestnych samospráv ČR, vestníky a spravodaje, právnícky slovník, archívy periodík, komentáre a monografie nakladateľstva C.H. Beck a literatúru iných vydavateľov (najmä z odborov občianske právo, justičné a procesné právo, obchodné právo, pracovné a sociálne právo, súťažné právo a právo duševného vlastníctva, trestné právo, ústavné a správne právo), a to buď v plných textoch, alebo formou anotácií.

Prístup do databázy Beck-online prostredníctvom UIS: Po prihlásení do UIS v sekcii eAgenda kliknite na odkaz: Externé odkazy a potom na odkaz Beck-online.

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR - ponuka elektronických zdrojov

  • Registrácia na vzdialený prístup do licencovaných e-zdrojov - postup

SlovLex

právny a informačný portál sprostredkujúci Elektronickú Zbierku zákonov Slovenskej republiky, nástroje k tvorbe právnych predpisov, právo EÚ a  judikáty.

 

 

 

 
Naspäť hore