Kontakty

Akademicka knižnica - Ružinov

Adresa: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4820 8844
E-mail:

Vedúca knižnice, evidencia publikačnej činnosti
Mgr. Jana Galbavá

Telefón:

+421 2 4820 8810, 6820 3602

E-mail:

Budovanie fondov - Záverečné a kvalifikačné práce
PhDr. Eva Smolíková

Telefón:

+421 2 4820 8859

E-mail:

Akademická knižnica - Petržalka

Adresa: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
Telefón: +421 2 6820 3634
E-mail:

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti, katalogizácia
Mgr. Jana Galbavá

Telefón:

+421 2 6820 3602

E-mail:

Záverečné a kvalifikačné práce, periodiká
Ing. Alica Vašinová

Telefón:

+421 2 6820 3634, +421 2 6820 3602

E-mail:

 
Naspäť hore