Služby

AK PEVŠ poskytuje registrovaným používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby (ďalej len služby):

  • Základné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice, predlžovanie výpožičiek, ústne faktografické a bibliografické informácie, služba Spýtajte sa knižnice (FAQ), konzultačné a poradenské služby.

    - Základné služby sú poskytované bezplatne.

  • Špeciálne služby sú písomné bibliografické informácie (metódy citovania), medziknižničné výpožičné služby (ďalej len MVS), medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (ďalej len MMVS), rezervácie dokumentov (pedagóg môže rezervovať dokument knižnice prednostne pre študentov predmetu, ktorý vyučuje, resp. požiadať o rezerváciu a sprístupnenie vlastného dokumentu prezenčnou formou na dohodnutú dobu), prístup k vonkajším informačným zdrojom, evidencia publikačnej činnostispracovanie zoznamov, zostavovanie bibliografií, poskytovanie kópií z knižničných dokumentov (reprografické služby), propagačné služby a pod.

    - Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu (pozri cenník). Rozsah ich poskytovania je podmienený prevádzkovo-personálnym zabezpečením AK a jej pracovísk.

Akademická knižnica PEVŠ poskytuje svoje služby na pracoviskách:

  • Bratislava, Ružinov – Tomášikova 20, prízemie
  • Bratislava, Petržalka – Tematínska 10, suterén

 
Naspäť hore