Bibliograficko-informačné služby

  • konzultantské služby pri rešeršiach a bibliograficko-informačné služby z informačných zdrojov a z domácich a zahraničných databáz v súlade s licenčnými dohodami

  • bibliografická registrácia publikačnej činnosti vedecko-pedagogických pracovníkov a doktorandov PEVŠ

  • bibliografická registrácia záverečných a kvalifikačných prác

  • budovanie elektronického archívu záverečných a kvalifikačných prác a publikačnej činnosti PEVŠ
 
Naspäť hore