Kurzy a iné

Univerzita Tretieho Veku - Základy práva Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi práva.
Univerzita Tretieho Veku - Základy psychológie Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných a aplikovaných psychologických disciplín.
Príprava odborníkov pre predsedníctvo SR v Rade Európskej únie pre r. 2016

Absolvent kurzu získa: základné, ale aj nadštandartné informácie z oblasti základov práva a aplikácie práva EÚ, aplikuje vedomosti z teórie na praktických ukážkach, v interakcii s prednášateľmi rozvíja verbálne zručností a argumentačné schopnosti. Súčasťou profilu je aj schopnosť orientovať sa v databáze eur-lex, schopnosť orientácie v európskom právnom priestore. Po úspešnom absolvovaní písomnej skúšky získa absolvent osvedčenie z absolvovaného modulu.

Špecializované IT kurzy Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a vlastnej konkurencieschopnosti na trhu práce.

 

 

 
Naspäť hore