Podmienky prijatia

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
  • vek nad 50 rokov.

Prijímacie konanie sa nevykonáva, uchádzači sú prijímaní na základe prihlášky, ktorá je podávaná na tlačive zverejnenom na internete. Fakulta si v prípade vysokého počtu záujemcov vyhradzuje právo na štúdium v danom akademickom roku prijať prvých dvesto uchádzačov na základe toho v akom poradí boli doručené prihlášky. V prípade nízkeho počtu záujemcov (menej ako 20) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť program v danom akademickom roku.

Školné je pre akademický rok 2016/2017 stanovené Správnou radou PEVŠ vo výške 50 € za akademický rok.

Prijatým uchádzačom budú zaslané rozhodnutia o prijatí s uvedením čísla účtu, na ktorý je potrebné uhradiť stanovený poplatok a informácie o zápise na štúdium.

Termín podania prihlášky: do 31. augusta 2016

Kontakt: Mgr. Boris Bizov, e-mail:

Adresa: Fakulta práva PEVŠ, Študijné oddelenie, Tomášikova 20, 82102 Bratislava

 
Naspäť hore