O časopise

Like magazín pevš bol založený v roku 2011. Vznikol ako študentské médium, ktoré informuje o novinkách a ľuďoch na Paneurópskej vysokej škole. Periodikum tvoria študenti všetkých fakúlt pod odborným dohľadom pedagógov  Fakulty masmédií PEVŠ. Vychádza v tlačenej forme štyrikrát ročne a v náklade 1500 kusov. Je distribuovaný vo všetkých budovách PEVŠ a je zadarmo.

Časopis má svoju stabilnú pozíciu na Paneurópskej vysokej škole a študentom ponúka prvotnú novinársku, grafickú, fotografickú, marketingovú a organizačnú prax. Za svoju pomerne krátku existenciu Like získal niekoľko ocenení́. Počas prvej účasti na celoslovenskej súťaži školských časopisov, Štúrovo pero, v roku 2012 získal Cenu primátora mesta Zvolen. V roku 2013 získal druhé miesto a v roku 2014 a 2015 sa stal najlepším vysokoškolským časopisom na Slovensku.

Obsah Like magazínu pevš je špecifický a jedinečne zameraný. Like nechce byť magazínom, ktorý píše o tom, čo si čitateľ môže nájsť na internete. Nepreberá články a vyhýba sa využívaniu iných médií ako zdrojov. Prioritne sa snaží redaktorov motivovať k hľadaniu zaujímavých tém v rámci školy. Vyberá si respondentov, ktorí sú nielen úspešní na akademickej pôde, ale (a najmä) aj mimo nej, sú odborníci v praxi, úspešní športovci, podnikatelia či umelci. 

ISSN: 1338-4368

EV 4362/11


 
Naspäť hore