Redakcia

Odborní konzultanti:

PhDr. Zora Hudíková
PhD., PhDr. Sibyla Mislovičová
Dr. doc. h. Marián Pauer
PhDr. Zuzana Ihnátová
PhD, Mgr. Jakub Jurášek

Jazyková korektúra:

Mgr. Jana Gemeranová

Šéfredaktor:

Mgr. Katarína Holetzová

Zástupkyňa šéfredaktora:

Anabela Mikušiaková

Redaktori:

Tamara Antalová, Bc. Kristína Gáliková, Mgr. Jana Gemeranová, Michaela Husárová, Mgr. Zuzana Komárová, PhD., Bc. Martin Kridla, Bc. Martin Kukoľ, Bc. Marek Madro, Anabela Mikušiaková, Mgr. Lenka Nemečková, Jana Olšinská, Bc. Oliver Reisz, Mgr. et Mgr. Adam Solga, Mgr. Adam Šebesta, Barbara Štefániová, Bc. Katarína Vaneková

Fotografi:

Bc. Maria Alkhimova, Paulína Cabadajová, Zuzana Dúbravová, Magdaléna Hucíková, Karin Janovská, Sofia Ravasová, Tomáš Schiller, Bc. Lukáš Smiešny, Vanda Samardžijová Bc. Silvia Sliviaková, Marianna Tomanová, Patrik Vachalík, Bc. Katarína Vaneková,

Fotoeditori:

Vanda Samardžijová, Paulína Cabadajová

Grafici:

Denis Búzek, Kristína Liková, Michal Maroš, Matej Vittek, Tomáš Detko

 

 

 

 
Naspäť hore