Investícia do vzdelania sa študentom opláca
 

Investícia do vzdelania sa študentom opláca

18.02.2016

Zdroj: Plus jeden deň, Strana/Poradie správy: 3, Rubrika/Relácia: Príloha - Škola, Dátum: 18.02.2016, Autor: (pr)

Český Investor Radan Jünger o plánoch v Bratislave:

Paneurópska vysoká škola v Bratislave je od roku 2015 súčasťou česko-slovenského vzdelávacieho holdingu Akademická aliancia, pod ktorou fungujú napríklad Vysoká škola podnikání a práva či Vysoká škola obchodní v Prahe. Aké majú plány v Bratislave, prezradil investor Radan Jünger.

Bola investícia do Paneurópskej vysokej školy správnym rozhodnutím?

Áno, škola je dobre naštartovaná, kvalitná, poskytuje štúdium na piatich fakultách a myslím si, že má na to, aby bola jednou z najdominantnejších na Slovensku.

Naplnili sa už ciele, ktoré ste si stanovili?

- Chceme, aby naši študenti cítili, že sa im investícia do vzdelania opláca, odlíši ich na pracovnom trhu a prinesie uspokojenie v podobe dobre zaplatenej práce. Snažíme sa v tomto smere robiť zásadné rozhodnutia a reálne kroky, ako sú možnosť kombinovaného štúdia, získanie dvojakého diplomu či možnosť študovať od letného semestra, ktorú práve tento mesiac spúšťame. Výsledok týchto i ďalších strategických rozhodnutí sa prejaví v dlhšom časovom horizonte.

Má škola nejaký vzor?

- Nie. Ponúkajú sa systémy v Británii, v Amerike, ale Česko a Slovensko je špecifické. Veľkú perspektívu vidím v prepojení českých a slovenských vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú historicky podobný princíp vzdelávania, myslenia či kultúry zdedený z obdobia spoločného štátu.

Vznikli alebo plánujete vznik nových fakúlt?

- Našou snahou sú nové odbory a aj programy, ktoré vzniknú kombináciou existujúcich, ktoré v Bratislave a v ostatných našich vysokých školách máme. Už vyvíjame isté kroky.

Jedným z kritérií kvality školy sú jej absolventi. Ako získať kvalitných, ale menej solventných študentov?

- Nie každý si môže dovoliť zaplatiť jednorazovo školné na súkromnej škole. Ponúkame preto mesačné splátky a talentovaní majú možnosť využiť nadačný fond, granty alebo sponzoring.

Príležitosť študovať by mal mať podľa vás každý...

- Väčšina ľudí posudzuje kvalitu školy podľa pomeru ľudí, ktorí sa hlásia, k počtu prijatých. Na verejných školách je to tak, ale je to tak preto, že vzdelanie ako produkt je verejné a je zadarmo. Chýbajú všetky trhové mechanizmy. Prijímacia skúška má filtračný efekt, no je to akt jednorazový a neobjektívny. Oveľa objektívnejšie je dať všetkým príležitosť a nech ukážu, či na štúdium majú.

Foto popis| RADAN JÜNGER
Foto autor| Foto: archív PEVŠ

Naspäť

 
Naspäť hore