Medzinárodná konferencia Fakulty práva PEVŠ
 

Medzinárodná konferencia Fakulty práva PEVŠ

27.04.2016

Dňa 21. apríla sa konala medzinárodná konferencia o možnostiach zefektívnenia prípravného trestného konania v rámci riešenej výskumnej úlohy Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky, ktorá je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Viac TU.

Naspäť

 
Naspäť hore