DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 
 

Dátum konania: 29.11.2014

Miesto konania: Tomášikova 20, Tematínska 10

Organizátor: PEVŠ

Srdečne pozývame študentov štvrtého a tretieho ročníka stredných škôl,

ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí.

 

Podujatie sa uskutoční pre Fakultu práva na Tomášikovej 20 v Bratislave od 9.30 do 13.00 h. Pre Fakulty: ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie na Tematínskej 10 v Bratislave od 9.30 do13.00 h.

Mediálne centrum na Nevädzovej 5 v Bratislave bude otvorené pre záujemcov o súvisiace študijné odbory, kde bude pre nich pripravený zaujímavý program spojený s prehliadkou priestorov Mediálneho centra. Pre záujemcov bude z Tematínskej 10 na Nevädzovú 5 zabezpečená autobusová doprava.

Študenti sa počas Dňa otvorených dverí majú možnosť bližšie oboznámiť so štúdiom na fakultách Paneurópskej vysokej školy, získať informácie o prijímacích pohovoroch a pripravená je i prehliadka priestorov fakúlt.

 
Naspäť hore