Donau Bohemia Trophy

 
 

Dátum konania: 11.05.2012 - 13.05.2012

Miesto konania: Areál zdravia Rozálka v Pezinku

Organizátor: Paneurópska vysoká škola

Štyri národy si zmerajú sily v drezúre od 11. do 13. mája 2012. Nový drezúrny seriál Donau Bohemia Trophy 2012 otvorí tohtoročnú jazdeckú sezónu v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Uskutoční sa pod záštitou jazdeckých federácií štyroch zúčastnených krajín – tj. SR, ČR, Maďarska a Rakúska.

Súčasťou seriálu sú štyri kvalifikačné kolá, každé v jednej zo zúčastnených krajín. Po nich bude nasledovať veľké jesenné finále v rakúskom Kottingbrunne. Súťažiť sa bude na štyroch stupňoch obtiažnosti Z až T.

Na Slovensku je súťaž Donau-Bohemia Trophy súčasťou národných pretekov, tretieho ročníka Slovenského pohára klubov v drezúre o cenu rektora Paneurópskejvysokejškoly.

Podľa vyjadrenia Martina Havlika, riaditeľa jazdeckého areálu Rozálka, pretekov by sa malo zúčastniť približne 100 koní a najsilnejšia účasť sa predpokladá zo Slovenska a ČR. Aby bola dosiahnutá objektivita, každá zo zúčastnených krajín nominuje svojho rozhodcu, pričom protokoly budú v anglickom jazyku.

Slovensko budú reprezentovať aj Lucia Naštická a Veronika Lomnická z Vysokoškolského jazdeckého klubu Paneurópa. "Je veľmi dobré, ak sa na Slovensku organizujú preteky s medzinárodnou účasťou, tým sa slovenská drezúra dostáva do povedomia v zahraničí a rozvíja sa spolupráca so zahraničnými klubmi," konštatuje Lucia Naštická. Jazdecký klub Paneurópa bude mať zastúpenie vo všetkých súťažných kategóriách s výnimkou tej najťažšej - TT. Tú by ambiciózne jazdkyne rady absolvovali už v nasledujúcom ročníku pretekov.

Príprava na jazdeckú sezónu trvá celé mesiace a vyžaduje si množstvo práce a tvrdého úsilia. Preto sú preteky tohto významu pre jazdca veľkou výzvou. "Príprava zahŕňa každodenný tréning a nacvičovanie jednotlivých cvikov a celých súťažných úloh, v ktorých budú kone štartovať. Zohľadňuje sa pritom fyzický aj psychický stav koní, aby nestratili chuť pracovať,“ vyjadrila sa k prípravám na súťaž Naštická.

Keďže vďaka vysokej úrovni drezúry okolité krajiny disponujú množstvom výborných koní a jazdcov, konkurencia bude naozaj silná. Tak ako iné športy, aj jazdectvo sa dokáže postarať o nečakané prekvapenia. Konečný výsledok však napokon vždy závisí od hodnotenia rozhodcov.

 
Naspäť hore