Japonské centrum na PEVŠ

 
 

Dátum konania: 29.09.2014

Miesto konania: PEVŠ na Tematínskej ulici č. 10 v Bratislave - Petržalke

Organizátor: PEVŠ

14. 00 h. vo veľkej aule

Pre študentov PEVŠ, ktorí chcú študovať a pracovať v Japonsku a v japonských firmách na Slovensku, vzniká nová príležitosť. V Japonskom centre ponúkne PEVŠ špičkovú úroveň výučby japonského jazyka v súlade s japonským medzinárodným jazykovým štandardom JLPT (Japanese-Language Proficiency Test).

PEVŠ v tento deň plánuje podpísať prvú partnerskú zmluvu s odbornou vysokou školou Graduate Institute for Entrepreneurial Studies v Niigate. Výnimoční študenti PEVŠ budú mať šancu na tejto škole absolvovať bezplatné dvojročné štúdium a rozšíriť si svoju kvalifikáciu o titul MBA. Kombinácia titulov Mgr. a MBA sa dnes pokladá za najprestížnejšie východisko uplatnenia absolventov v podnikateľskej a manažérskej praxi. Japonské centrum bude okrem výučby zabezpečovať v Japonsku partnerské vysoké školy pre študentov PEVŠ. Na pôde Japonského centra sa tiež bude prezentovať japonská tradičná i súčasná kultúra vo forme výstav, prezentácií, prednášok a besied.

 
Naspäť hore