Prednáška prof. Guigua Wanga

 
 

Dátum konania: 06.03.2012

Miesto konania: Tomášiková 20

Organizátor: Rektorát PEVŠ


Paneurópska vysoká škola pozýva všetkých svojich študentov, pedagógov a priaznivcov na prednášku prof. Guigua Wanga, dekana Právnickej fakulty City University Hong Kong a významnú osobnosť z oblasti medzinárodného hospodárskeho práva na prednášku, spojenú s diskusiou, na tému :

Implications of WTO on the Legal Systems of its Members,

ktorá sa uskutoční dňa 06. marca 2012 so začiatkom o 14.15 hod. v miestnosti Aula Maxima (1.poschodie).

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

***

Krátky profil prednášajúceho :

Prof. Guiguo WANG, JSD., LL.M.je dekanom a profesorom čínskeho a komparatívneho práva City University Hong Kong, členom Medzinárodnej akadémie komparatívneho práva a profesorom na Hunan University v Changsha v Číne.

Narodil sa 29.08.1952 v čínskej provincii Hebei. Po ukončení štúdia na Univerzite medzinárodných štúdií v Pekingu pracoval ako právny referent na oddelení medzinárodných organizácií, medzinárodného práva a medzinárodných zmlúv Ministerstva zahraničných vecí Čínskej ľudovej republiky, následne v Hospodárskej a sociálnej komisii OSN pre Áziu a Tichomorie a stal sa vôbec prvým čínskym držiteľom štipendia Inštitútu OSN pre vzdelávanie a výskum. Štipendium mu otvorilo cestu pre možnosti stáží pri Medzinárodnom súdnom dvore, Úrad právnych vzťahov pri OSN a právne oddelenie Svetovej banky, ako aj pre štúdium na Akadémii medzinárodného práva v Haagu. V rámci svojho ďalšieho odborného rastu získal titul LL.M. na Columbia Law School a titul JSD dosiahol na Yale Law School. Taktiež sa stal prvým občanom ČĽR, ktorý po roku 1949 dosiahol titul JSD na pôde Univerzity Yale.

Skôr než nastúpil kariéru akademického pôsobenia, vyskúšal si viacero pozícií v advokátskych kanceláriách v Los Angeles, Vancouveri a Hong Kongu. V roku 1987 sa stal jedným z najmladších habilitovaných profesorov na Právnickej fakulte Pekingskej univerzity. Od roku 1991 pôsobí na City University Hong Kong, od roku 1995 ako profesor a vedúci Katedry čínskeho a komparatívneho práva.

Popri akademických funkciách je predsedajúcim Výskumného inštitútu WTO v Hong Kongu, poradca Ombudsmana pre Hong Kong, rozhodcom Imigračného tribunálu Hong Kong, Čínskej medzinárodnej hospodárskej a obchodnej arbitrážnej komisie v Pekingu a Medzinárodného arbitrážneho centra v Hong Kongu, viceprezidentom Čínskej spoločnosti pre medzinárodné hospodárske právo. Ako významný odborník v oblasti medzinárodného hospodárskeho práva je prizvaným členom Kórejskej rady pre obchodnú arbitráž a Čínskej arbitrážnej asociácie v Taipei.

Medzi najvýznamnejšie diela z jeho publikačnej činnosti patria : „International Investment Law“ (Law Press, 2008), „International Monetary and Financial Law“ (Law Press, 2007), „The Law of the WTO: China and the Future of Free Trade“ (Sweet and Maxwell Asia, 2005), „Wang´s Business Law of China“ (Butterworths, LexisNexis, 2003) a „The Law of the WTO“ (Law Press, 2003). V týchto dňoch vychádza preklad jeho prvého diela do slovenského jazyka.

 

 

 
Naspäť hore