Prednáška prof. Zhu Xiaozhong

 
 

Dátum konania: 24.10.2012

Miesto konania: Veľka Aula budovy Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej ulici 10.

Organizátor: PEVŠ

Pozývame študentov všetkých fakúlt na prednášku prof. Zhu Xiaozhong na tému

„O súčasných postojoch Číny k Rusku, krajinám stredo-východnej Európy a o smerovaní ich ďalších vzájomných vzťahov“

Preklad do slovenského jazyka bude zabezpečený.

Tešíme sa na stretnutie!***

Profesor Zhu Xiaozhong je moderný čínsky mysliteľ, venujúci sa problematike vzťahov Číny, Ruska a Európy. Je dlhoročným riaditeľom Ústavu pre Rusko, východnú Európu a strednú Áziu Čínskej akadémie spoločenských vied. Vyjadruje sa k politickej a hospodárskej situácii súčasného smerovania Číny a geopolitického aspektu tohto smerovania. Osobitne podnetné sú jeho pohľady na postoj Číny k regiónu strednej a východnej Európy.

 
Naspäť hore