Vzdelávanie - kultúra - spoločnosť: Od homo loquens k homo spiritualis

 
 

Dátum konania: 24.02.2012 - 25.02.2012

Miesto konania: Bardejovské kúpele

Organizátor: Ruské centrum pri Paneurópskej vysokej škole

 

Ruské centrum pri Paneurópskej vysokej škole organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu v spolupráci s katedrou slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Asociáciou rusistov Slovenska, Pravoslávnou bohosloveckou fakultou, Vysokolu školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pracovisko Bardejov a Bardejovskými kúpeľami, a.s.

Vzdelávanie - kultúra - spoločnosť: Od homo loquens k homo spiritualis
24.-25. februára 2012 v Bardejovských kúpeľoch.

Termín prihlásenia je predĺžený do 25.1.2012 na adrese:

 

 
Naspäť hore