Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PEVŠ

 
 

Dátum konania: 23.10.2014

Miesto konania: Tomášikova ul. č. 20, Bratislava, Aula Maxima Paneurópskej vysokej školy

Organizátor: PEVŠ

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Paneurópskej vysokej školy

Rozšírené o Vedecké rady Fakulty ekonómie a podnikania, Fakulty informatiky, Fakulty masmédií, Fakulty práva, Fakulty psychológie

 

na ktorom bude udelený čestný titul doctor honoris causa Karlovi Habsburgovi – Lotrinskému

Otvorenie Výskumného centra pre ochranu kultúrnych hodnôt PEVŠ

Odovzdanie Zlatého Európskeho kríža

Odhalenie pamätnej tabule grófa Richarda Coudenhove - Kalergi

 

    

 

 

 
Naspäť hore