Auly

Objekt Tomášikova

Maxima 1.14

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 200 miest na sedenie, klimatiozvané priestory, bezbariérový prístup

Maxima 1.14

 

Magnum 1.16

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 200 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Magnum 1.16

Odeon 2.01

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 100 miest na sedenie, klimatiozvané priestory

Odeon 2.01

Atrium

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Atrium

Minor

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 100 miest na sedenie, klimatizované priestory, bezbariérový prístup

Minor

Objekt Tematínska

Veľká aula

Video konferenčný prenos, tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, záznam na DVD, 202 miest na sedenie

Veľká aula

Malá aula

Tlmočnícky systém komplet zabudovaný, projekcia, ozvučenie, 160 miest na sedenie

Malá aula

 

 

 

 
Naspäť hore