Výzva na publikovanie

Vážení autori,

dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť poslať Váš príspevok do vydania 1. čísla medzinárodného vedeckého časopisu Aplikácie informačných technológií v roku 2017. Termíny na vydanie sú stanovené takto:

zaslanie príspevkov autormi – 28. apríla 2017,

odovzdanie recenzných posudkov – 31. mája 2017,

zadanie do tlače – 30. júna 2017.


 
Prosíme Vás,  aby ste pripravili a zaslali svoje príspevky v stanovenom termíne na adresu vvv.esr@gmail.com .

 
S pozdravom

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

výkonný redaktor


V Bratislave 16.2.2017

 
Naspäť hore