Redakčná rada

ŠÉFREDAKTORKA PRE GMJ SLOVENSKÉ VYDANIE/EDITOR-IN-CHIEF FOR GMJ SLOVAK EDITION

 • Dr. Zuzana Ihnátová, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia

Redaktori/Deputy Co-Editors

 • Mgr. Radovan Kopečný (slovenská časť) Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Zuzana Komárová (časť v anglickom jazyku) Ministerstvo kultúry SR/Ministry of Culture of the Slovak Republic

PREDSEDA REDAKČNO-VEDECKEJ RADY/CHAIRMEN OF THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD

 • Profesor Jozef Leikert, dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy/ Dean of the Mass Media Faculty of Pan-European University

PODPREDSEDOVIA REDAKČNO-VEDECKEJ RADY/CO-CHAIRMEN OF THE EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD

 • Professor Samuel Brečka (pre akademickú komunitu/for academic community), Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Ing. Jozef Dukes (pre komunitu z mediálnej praxe/for professional community), Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska/Association of Newspaper Publishers in Slovakia

REDAKČNO-VEDECKÁ RADA/EDITORIAL AND SCIENTIFIC BOARD

 • Dr. Branislav Ondrášik, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Péter Bajomi-Lázár, Department of Politics and International Relations, University of Oxford, United Kingdom
 • Professor Sue Carter, College of Communication Arts and Sciences, Michigan State University, East Lansing, US
 • Professor Owen V. Johnson, School of Journalism, Indiana University, Bloomington, US
 • Professor Will Norton, Meek School of Journalism, University of Mississippi, Oxford, US
 • Dr. Etienne Augé, School of History, Culture and Communication, Erasmus Rotterdam University, The Netherlands
 • Dr. Michal Glowacki, Faculty of Journalism and Political Science, Warsaw University, Poland
 • Professor Andrei Richter, OSCE and Faculty of Journalism, Moscow State University, Russia
 • PhDr. Pavol Múdry, International Press Institute
 • Docent Miroslav Zelinský, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Department of Mass Media and Advertising, University of Constantine Philosopher in Nitra, Slovakia
 • Professor Andrej Tušer, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Professor Jaroslav Světlík, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/ Department of Mass Media and Advertising, University of Constantine Philosopher in Nitra, Slovakia
 • Professor Dagmar Inštitorisová, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Mária Macková, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Docent Zora Hudíkova, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Docent Ludovít Hajduk, Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava/Faculty of Mass Media, Pan-European University, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Ivan Sečík, Ministerstvo kultúry SR/Ministry of Culture of the Slovak Republic 
 • Professor Peter Linnert, Goethe Uni, Bratislava, Slovakia
 • Dr. Andrej Findor, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava/Faculty of Social and economic Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Mgr. Lukáš Diko, Vedúci spravodajstva, Rozhlas a televízia Slovenska a Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave/News Director, Radio and Television Slovakia and Department of Journalism, Faculty of Philosophy, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 • Ing. Tatiana Repková, independent media consultant, founder Media Managers Club

Founder & Managing Editor(Zakladajúci a medzinárodný redaktor):

 • Dr. Yahya R. Kamalipour, Purdue University Calumet, Hammond, US

 

 
Naspäť hore