Informácia o vydavateľovi

Jednou zo základných činností Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy je vedeckovýskumná činnosť, základný aj aplikovaný výskum v oblasti práva. Práve časopis Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae je jedným z nosičov výskumnej činnosti Fakulty práva PEVŠ, ale aj našich kolegov z partnerských fakúlt, vedeckých inštitúcií a odborníkov z praxe.

Poslaním Fakulty práva PEVŠ, ako vydavateľa časopisu Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, je uskutočňovanie a rozvíjanie vedy, výskumu, vysokoškolskej pedagogickej práce a vzdelanosti a poskytovanie foriem ďalšieho vzdelávania. Fakulta práva PEVŠ uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v príslušných študijných odboroch práva. Fakulta práva PEVŠ vykonáva svoje poslanie v oblasti vzdelávania a tvorivého bádania slobodne a nezávisle.

Evidenčné číslo: EV 3537/09
ISSN: 1337-6810

 
Naspäť hore