Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:

 • prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Členovia redakčnej rady:

 • prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. 
 • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. 
 • doc. JUDr. Katarína Chovancová, PhD. LL.M.
 • doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.
 • doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.
 • prof. PhDr. Adolf Novotný, DrSc. 
 • doc. JUDr. Peter Polák, PhD.
 • prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. 
 • Dr. Rajesh Sharma
 • doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.
 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. 
 • prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. 
 • prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.
 • doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.
 
Naspäť hore