Kontakty

Informácie o vydavateľovi

Jednou zo základných činností Fakulty ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy je vedeckovýskumná činnosť, základný aj aplikovaný výskum v oblasti ekonómie a manažmentu Práve časopis Ekonómia a podnikanie je jedným z nosičov výskumnej činnosti Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, ale aj našich kolegov z partnerských fakúlt, vedeckých inštitúcií a odborníkov z praxe.

Poslaním Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ, ako vydavateľa časopisu Ekonómia a podnikanie, je uskutočňovanie a rozvíjanie vedy, výskumu, vysokoškolskej pedagogickej práce a vzdelanosti a poskytovanie foriem ďalšieho vzdelávania. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ uskutočňuje, odborne a organizačne zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v študijnom odbore medzinárodné podnikanie. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ vykonáva svoje poslanie v oblasti vzdelávania a tvorivého bádania slobodne a nezávisle.

Evidenčné číslo: EV 3538/09

ISSN: 1337-4990

Adresa

Ekonómia a podnikanie / Paneurópska vysoká škola
Fakulta ekonómie a podnikania

Tomášikova 20
821 02 Bratislava
Slovenská republika


Zodpovedný redaktor:

Tomáš Dudáš

Email:

barbora.illesova@paneurouni.com

 
Naspäť hore