Knihy

Knihy

Kriminalistika

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov
 

Enviromentálne právo

Publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov a na základe získaných poznatkov kvalifikovaných autorov
 

Kompetentný hovorca

Publikácia je zameraná na kompetencie hovorcu vo verejnej správe, na rozpracovanosť kompetencií hovorcu v domácej a zahraničnej literatúre ...
 

Kroky slov

Zborník s názvom „Kroky slov“ je zborníkom 74 príspevkov z kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Andreja Tušera, CSc.
 

Základy práva

Pri každodennej činnosti sa človek stretá s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života.
 

Slovník mezinárodních vztahu

Slovník mezinárodních vztahů je výkladovým slovníkem, který si klade za cíl vytvořit základní obsahové a metodické předpoklady pro další zkoumání této složité oblasti společenských vztahů.
 
Stránka
Ukáž položiek na stránku
 
Naspäť hore