Od zločinu k trestu

Od zločinu k trestu

 

Dielo analyzuje aktuálnu úpravu slovenského trestného konania v jeho jednotlivých štádiách:

 • postup pred začatím trestného stíhania
 • prípravné konanie
 • predbežné prejednanie obžaloby
 • hlavné pojednávanie
 • odvolacie konanie
 • vykonávacie konanie

ako i uplatnenie práv z trestného konania pred Ústavným súdom SR a  Európskym súdom pre ľudské práva a uplatnenie náhrady škody spôsobenej výkonom trestného konania.
Osobitosť diela je v spracovaní trestného konania z pohľadu občana a jeho rôznych procesných pozícií.
Teoretickú časť diela dopĺňa niekoľko desiatok vzorov podaní, ako napr. vzory:

 • trestného oznámenia
 • sťažností
 • žiadostí
 • opravných prostriedkov
 • ...

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk

Naspäť

 
Naspäť hore