Športové právo

Športové právo

V ostatných rokoch sa športovo právna doktrína začala formovať aj v  Slovenskej republike. Vedecké bádanie sa však v akejkoľvek oblasti nemôže vyvíjať izolovane bez toho, aby jednotliví bádatelia prichádzali do kontaktu medzi sebou navzájom ako aj do kontaktu s praxou a vymieňali si navzájom svoje poznatky, resp. konfrontovali svoje závery s názormi širšej odbornej verejnosti.... 

 

Viac informácií na: www.eurokodex.sk

Naspäť

 
Naspäť hore