doc. JUDr. VLASTA KUNOVÁ, CSc.

 
 

Funkcia: prorektorka pre vedu, výskum a grantovú politiku Paneurópskej vysokej školy, docentka Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva

Pracovisko: Rektorát

Doc. Vlasta Kunová je prorektorkou na Paneurópskej vysokej  škole a je uznávanou odborníčkou v oblasti európskeho a medzinárodného práva. Je zároveň držiteľkou Jean Monnet Chair na Univerzite Komenského v Bratislave. Jej špecializáciou je ochrana ľudských práv v EÚ, európske ústavné právo, vonkajšie vzťahy EÚ a hospodárska a menová únia. V rámci Jean Monnet Chair a Jean Monnet Module doc.Kunová prednášala na mnohých významných univerzitách v EÚ, USA a Číne. Pôsobila ako kľúčový expert na Ukrajine, Srbsku, Uzbekistane a v Stredomorí. Bola expertkou a garantovala  projekty  z  oblasti rozvojovej pomoci v Bielorusku, kde prednášala na Fakulte medzinárodných vzťahov ochranu základných práv. Bola tiež hlavnou expertkou a poradkyňou pre reformu administratívy v nových členských štátoch EÚ. 

Publikovala  učebnice, monografií, článkov na tému efektivita rozhodovacieho procesu EÚ, ochrana ľudských práv a harmonizácia práva. Jej konkrétna Jean Monnet Chair bola zaradená na listinu 20 najlepších projektov na svete. Doc. Kunová je čestnou predsedníčkou  Európskych federalistov na Slovensku a prezidentkou Slovenskej asociácie európskych štúdií .V rokoch 2010 až 2013 bola podpredsedníčkou  svetovej organizácie ECSA World.  


VZDELANIE

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1974), počas pôsobenia v Slovenskej akadémii vied (1978-84) získala titul kandidátky vied (CSc.). V rokoch1991-92 absolvovala študijný pobyt University Degli Studi di Roma „La Sapienza“.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Doc. Kunová má bohaté pedagogické skúsenosti. Od roku 1974 pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, momentálne v rámci Inštitútu medzinárodných vzťahov a aproximácie práva. Od roku 1995 je činná na Katedre európskeho a medzinárodného práva Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od roku 2006 a špecializuje sa európske a medzinárodné právo. Zároveň je prorektorkou PEVŠ pre výskum, vedu a grantovú politiku.

PRAX

Skúsenosti z praxe nadobudla doc. Kunová počas pôsobenia v PZO Omnia, na Úrade vlády SR (aproximácia práva), v bruselskej Gomez-Acebo & Pombo (aproximácia práva), Ministerstve kultúry SR (členka Komisie pre národnú správu kultúrnej politiky).

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Doc. Kunová prednášala na mnohých vedeckých národných i medzinárodných konferenciách a seminároch (Soverato, Bled, Haag, Brusel, Viedeň, Umbria, Berlín, Florencia, Alexandria, Peking, Macao, Záhreb, Rím, Madrid, Lisabon, Rotterdam, Barcelona), bola členkou riešiteľských tímov mnohých projektov a grantov. Prezentuje sa bohatou vydavateľskou činnosťou, je autorkou odborných článkov, textov i publikácií. Je členkou výkonného výboru Slovenskej asociácie európskeho práva.

Doc. Kunová hovorí šiestimi cudzími jazykmi – anglicky, nemecky, rusky, česky, taliansky a latinsky.


 
Naspäť hore