Doc. RNDr. EUGEN RUŽICKÝ, PhD. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Dekan

Pracovisko: Fakulta informatiky

 

Doc. Ružický je uznávaný odborník v oblasti počítačovej grafiky a programovania.

VZDELANIE

Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe (1968-73), ašpirantúru získal n KGU v Kyjeve.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Patrí medzi skúsených pedagógov. Po dlhoročnom pôsobení na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (1973-2000 – v rokoch 1990-95 bol vedúcim katedry počítačovej grafiky) sa vrátil na akademickú pôdu v roku 2011, keď sa stal dekanom Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy.

PRAX

V poslednom období bol činný v praxi. V rokoch 1995 – 1997 bol riaditeľom odboru informatiky Ministerstva zahraničných vecí SR a rovnakú pozíciu zastával v rokoch 1997 – 2011 na Ministerstve hospodárstva SR, počas tohto obdobia bol aj obchodným radcom v Izraeli a Nórsku.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je autorom viacerých vysokoškolských učebníc a skrípt, riešiteľom medzinárodných projektov, implementoval napríklad projekty na podporu zahraničného obchodu.

Doc. Ružický hovorí po anglicky, rusky a nemecky.

 

 

 
Naspäť hore