Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky


Vzdělání

PřF UP Olomouc, 1985 – magisterské studium učitelství pro střední školy matematika - chemie
PřF UP Olomouc 1988 – obhajoba rigorózní práce
PřF UP Olomouc 1992 – rozšiřující studium výpočetní techniky
Ekonomická fakulta VŠB Ostrava, 2005, - doktorské studium oboru Manažerská informatika ukončené obhajobou disertační práce a udělením titulu Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, 2010 – úspěšné habilitační řízení, dokončené udělením titulu docent v oboru Systémové inženýrství a informatika

Praxe

Svou profesní kariéru zahájil po absolvování Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (1985) na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě. V Olomouci vykonal rovněž rigorózní zkoušku a vystudoval dále informatiku na tamní nově vzniklé katedře informatiky. Od počátku devadesátých let začal v informatice také podnikat a vysokoškolské vzdělání si rozšířil studiem oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě VŠB - TU, uzavřené obhajobou disertační práce. Od roku 1994 se věnuje řízení soukromých vzdělávacích institucí.
Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektů informačních systémů zúročil ve vedení devíti projektů ( z toho tří mezinárodních), jako expert pak působil v 15 projektech.
Publikační činnost.
Publikační činnost zaměřuje na problematiku metodiky řízení informačních systémů a problematiku zakládání nových IT podniků. Je v této oblasti autorem dvou monografií, 6 článků v odborném tisku, 18 přednášek na zahraničních konferencích a 22 příspěvků na domácích konferencích. Napsal také tři vysokoškolské učebnice.
V pedagogické činnosti klade důraz na podnikavost a její rozvoj v osobnostech posluchačů, kreativitu, slušný a poctivý přístup k práci. K osobním zálibám patří nejrůznější sportovní aktivity a všechny tři děti.

 

 
Naspäť hore