Doc. RNDr. VLADIMÍR PALKO, CSc. (Slovenská republika)

 
 

Funkcia: Prodekan pre pedagogickú činnosť

Pracovisko: Fakulta informatiky

VZDELANIE

Vladimír Palko absolvoval štúdium matematiky v roku 1981 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, hodnosť kandidáta vied získal v roku 1987 na dnešnej FEI STU. V roku 1996 získal hodnosť docent.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

V rokoch 1981 až 1997 pôsobil ako pedagóg na Katedre matematiky FEI STU. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí od roku 2010. Venuje sa výučbe matematických predmetov.

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Je autorom 12 vedeckých prác z matematiky a informatiky v domácich i zahraničných časopisoch, ktoré sú citované v desiatkach prác domácich i zahraničných autorov. Venuje sa i publikačnej činnosti v oblasti politológie. Je autorom dvoch kníh z tejto oblasti.

FUNKCIE

Vladimír Palko sa zúčastňoval na verejnom a politickom živote Slovenskej republiky. V rokoch 1991-1992 bol námestníkom riaditeľa Federálnej bezpečnostnej informačnej služby. V rokoch 1998 - 2010 bol poslancom Národnej rady SR. V rokoch 2002-2006 pôsobil ako minister vnútra vlády SR.

 
Naspäť hore