Ing. Ján Doboš

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

Ing. Ján Doboš sa v rámci ICT špecializuje na dynamicky sa rozvíjajúce oblasti Bezpečnosti a Data Mining-u; problematiku hľadania nových samoopravných kódov a vývoj webových stránok i aplikácií.

 

Vzdelanie

Je absolventom inžinierskeho štúdia na Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Telekomunikácie (2013 – téma diplomovej práce: „Vývoj softwarových prostriedkov pre hľadanie nových binárnych samoopravných kódov“). V súčasnosti pokračuje v treťom stupni vysokoškolského štúdia v externej forme (téma dizertačnej práce: „Konštrukcie samoopravných kódov nad konečným poľom GF(q)“).

 

Pedagogická činnosť

Ing. Ján Doboš sa v súčasnosti na pôde Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ) podieľa na výuke viacerých predmetov bakalárskeho (Základy programovania; Dátové štruktúry a algoritmy; Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia) i inžinierskeho štúdia (Big Data a Data Mining; Bezpečnosť IS).

 

Vedecká a publikačná činnosť

Spoluriešiteľ viacerých medzinárodných projektov na FI PEVŠ - The Smoke in the Chimney - An Intelligent Sensor - based TeleCare Solution for Homes; Parallel Algorithms and software for GPU and WSN. Z hľadiska publikačnej činnosti je autorom/spoluautorom viacerých vedeckých publikácií, hlavne v oblasti telekomunikácií a vyhľadávania samoopravných kódov prostredníctvom počítača.

 

Prax

Okrem pedagogickej a výskumnej činnosti na FI PEVŠ pôsobí ako Freelance vývojár webových stránok a špecializovaných aplikácií pre stredne veľké spoločnosti.

 

Ocenenia

Ocenenie „Najlepšia diplomová práca 2013“ na ústave Telekomunikácii FEI STU v Bratislave; „Cena dekana za vynikajúce študijné výsledky 2013“ na FEI STU v Bratislave; Cena československej sekcie IEEE na ŠVOČ 2011 (téma práce: „Hľadanie binárnych blokových kódov pomocou počítača“).

 

 
Naspäť hore