Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

 
 

Funkcia: Prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy

Pracovisko: Fakulta informatiky


VZDELANIE

V roku 1987 absolvent Elektrotechnickej fakulty STU v Bratislave, študijný odbor mikroelektronika (technológia a architektúra mikroprocesorov). V roku 2000 získanie titulu PhD na FEI STU v Bratislave, odbor aplikovaná informatika (algoritmy pre generovanie testov, číslicové systémy). Komunikácia v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom. Programovací jazyk C/C++, elektronika, fotografia.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pôsobenie vo vyučovacích predmetoch: Modelovanie a simulácia (diskrétne dynamické modely, komplexné systémy, optimalizačné algoritmy), Operačné systémy (synchronizácia, virtualizácia, dátové štruktúry), Dizajn a testovanie používateľských rozhraní (human-computer interaction, použiteľnosť - usability), Základy informatiky a Základy multimédií.


PRAX

Ústav informatiky SAV v Bratislave do 1992: vývoj nástrojov pre modelovanie a simuláciu číslicových systémov, vývoj metodiky pre automatické generovanie testov. Od 1992 najprv pôsobenie vo výuke číslicovej elektroniky a v laboratóriu elektromagnetickej kompatibility na FEI STU v Bratislave. Potom nasledovala dlhodobá pedagogická činnosť v rôznych informatických predmetoch na FIIT STU v Bratislave, spolu s vedením 153 úspešných bakalárskych alebo diplomových prác na FIIT STU v období 1993-2015 a koordinácia v programe Erasmus pre zahraničnú výmenu študentov. Pôsobenie na FI PEVŠ od roku 2015.


VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Pôsobenie v projektoch VEGA, APVV, vývoj algoritmov a metodík, písanie študijných textov.

 
Naspäť hore