MARC LUYCKX GHISI, MA, MBA, PhD.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Rektorát

 

Dr. Ghisi je klasickým príkladom multidisciplinárneho odborníka s celosvetovými skúsenosťami a uznávaným prognostikom budúcich trendov. Na Paneurópskej vysokej škole pôsobí externe, vedie príležitostné prednášky.

VZDELANIE

Dr. Ghisi je vyštudovaným matematikom, filozofom i teológom. Titul MA v inžinierskom staviteľstve a matematike získal v roku 1960 na University of Louvainv Belgicku, následne si vzdelanie rozšíril o filozofiu (MA v 1961 na rovnakej univerzite). Následne sa vrhol na štúdium teológie, MBA získal v roku 1967 a následne pôsobil v cirkevnom prostredí. V roku 1972 si urobil doktorát (PhD.) z ruskej a gréckej pravoslávnej teológie v Ríme.

PRAX

Po pôsobení v cirkvi pôsobil desaťročie (1990-1999) v exponovanej pozícii poradcu prezidentov Európskej komisie J. Delorsa a J. Santera pre oblasť prognóz budúceho vývoja a určovania trendov. Dr. Ghisi je svetobežník – okrem Belgicka žil a pôsobil v Taliansku, USA i Brazílii.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

V poslednom období sa venuje širokej pedagogickej činnosti. Prednáša v Brazílii, USA i Európe. Je viceprezidentom Cotrugli Business Academy v Záhrebe a Belehrade, viceprezidentom Medzinárodnej poradnej rady v Auroville v Indii i senior poradca na biznis riešenia v Brusseli. Pedagogicky pôsobí na Cotrugli Business Academy a Rouen ESC Business School vo Francúzsku.

FUNKCIE

Je členom prestížnych združení ako Rímsky klub, Svetová akadémia pre umenie a vedu, Svetová spoločnosť budúcnosti, Svetová spoločnosť pre štúdium budúcnosti, je čestným predsedom Európskej transpersonálnej asociácie.

Má na svojom konte desiatky odborných publikácií, článkov, či blogov.

Hovorí až deviatimi svetovými jazykmi – francúzsky, anglicky, španielsky, nemecky, holandsky, taliansky, portugalsky, modernou gréčtinou, a rusky.

 

 
Naspäť hore