Mgr. art. BRANISLAV MATIS, ArtD.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

absolvent odboru grafický dizajn na VŠMU v Bratislave u prof. Pavla Chomu, akad. mal. (2003). Je jednou z najvýraznejších osobností súčasného grafické dizajnu, člen organizačného tímu konferencie Kupé, organizátor projektov Living Underground a Living Vandalism. Je širokospektrálne zameraným grafickým dizajnérom, jeho tvorba zahŕňa značky, magazíny, knižnú tvorbu, obalový dizajn, webový dizajn a grafický dizajn, ústiaci do multimediálnych presahov.

 

Publikačná činnosť:

4P of Slovak Graphic Design,2+3D Magazine, 2014

Umelecká činnosť:

Kolektívne výstavy
2013
• Visible Data 2, PF Galéria, Bratislava
2014
• TYPOPLAGÁT, Slovenské centrum dizajnu, galéria Satelit, Bratislava, 2014
• Dizajnér – kritik – editor – komentátor, Slovenské centrum dizajnu, galéria Satelit, Bratislava

Individuálne výstavy
· VŠVU Model(spoluautor Marcel Benčík), Slovenská národná galéria, Bratislava, 2014

Ďalšia umelecká tvorba
2014
• NESTEX – nestála expozícia SNG, grafický dizajn expozície
• BLAF, návrh a realizácia vizuálnej identity festivalu vizuálneho umenia
• PRIPRAVENÍ A ODHODLANÍ, dizajn publikácie
• 365/2014, dizajn ročenky SNG, spolu s Paulínou Morháčovou

 

Ocenenia:
2010 – 2. miesto v kategórii Študentský plagát (spoluautori Katarína Gatialová, Matúš Lelovský), Trienále plagátu Trnava
– oficiálny výber v kategórii Študentský plagát, Trienále plagátu Trnava
2013 – 1. miesto vo vyzvanej súťaži na dizajn výstavy Signály z neznáma. Český komix 1922 – 2012, Dům umění města Brno
– Národná cena za design, kategória Komunikačný dizajn (za výstavu: Signály z neznáma, spoluautori Matúš Lelovský, Boris Belan)

 
Naspäť hore