Mgr. art. TOMÁŠ KLEPOCH

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

absolvoval VŠVU v Bratislave, odbor Grafika a iné médiá u prof. R. Jančoviča (Bc., 2009) a Vizuálna komunikácia u prof. P. Chomu (Mgr. art., 2011). Venuje sa ilustračnej a voľnej tvorbe. Parí k najmladším predstaviteľom slovenských ilustrátorov, svojimi ilustráciami síce nadväzuje na tradičnú slovenskú školu, ale používa už odlišný, moderný spôsob vyjadrovania – aj s využitím počítačovej grafiky. Jeho štylizované figúry majú zámerne zdeformované proporcie – hlavy sú neprimerane veľké k telu, čím je zvýraznená expresivita výrazu. V jeho tvorbe objavuje ironická parafráza.

Umelecká činnosť:

Kolektívne výstavy

V rokoch 2007 – 2015 vyše 30 kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí

2013
· Linolschmidtt heute IX, Beitigheim-Bissingen, German
· International graphic exhibition, Graphic Art Centrum, Beograd, Srbia
2014
• International Budapest art fair 2014

Samostatné výstavy

2009
· Sk. Rep. + Everithing depends on the position, Ex – café, Bratislava
2010
· Ilustrácie - Ako som sa stal mudrcom, ASIL Galery, Bratislava
2011
· Plaudite cives acta est fabula, Photoport galery, Bratislav
2012
· Coqutte with pith and delicious collapse, Enter gallery, Bratislava
2013
· Výber z tvorby, Galéria BIB, Bratislava
· Majland, Galéria Photoport, Bratislava

Ocenenia:

2008 - Najkrajšia kniha zimy, kolektív autorov (Farebné Rozprávky, P. Palik), Bibiana Bratislava
2009 - Národná cena za dizajn (Dizajn na kolesách) - Cena ministra školstva SR
- Nominácia do Slovenskej reprezentácie na B.I.B., Bratislava
2011 - Nominácia Najkrajšej knihy (Rudo Sloboda – Ako som sa stal mudrcom), Bibiana Bratislava
- Nominácia do Slovenskej reprezentácie na B.I.B. Bratislava,
- Zlaté jablko B.I.B., Bratislava
- Čestné uznanie poroty na medzinárodnom bienále grafiky a kresby Gior, Maďarsko
2013
- Nominácia na Zlatú Stuhu, za ilustrácie ku knihe Začarovaný tatrmánek, J. Vrchlický, Česká Republika

Súčasťou práce Ústavu dizajnu médií je bohatá mimoškolská činnosť pre študentov prostredníctvom prednášok a workshopov a každoročné exkurzie:

2013

Prednášky:

• Mgr. art. Erik Šille: Súčasná slovenská maľba
• Mgr. art. Maroš Schmidt: Straty a nálezy v dejinách dizajnu (Vznik umeleckopriemyselného múzea v Bratislave)

Workshopy:

- Mgr. Peter Kubaľák: Analógová čierno-biela fotografia v strednom a veľkom formáte

2014

Prednášky:
· Mgr. art. Milan Vagač, Mgr. art. Slavomíra Ondrušová: Podoby súčasnej kresby
· Mgr. art. Ivana Šateková, Mgr. art. Marek Cino: Súčasná autorská kniha
· Prof. Péter Korniss: The Reachness of Our Visual Language
· Ing. Katarína Vanžúrová, Mgr. art. Ľubomír Slivka: Výroba filmu v koprodukcii – Dozvuky
· Prof., Ak. arch. Ján Krížik, ArtD.: „O kráse...“ a o všeličom inom
· Mgr. art. Rasťo Michalik: „Ako upliesť bič“ a o všeličom inom
· Štefan Kuzma, Ivan Čaniga: O okamihoch života zachytených v básni a na fotografii
· Mgr. Pavol Breier, ArtD.: Ako vznikala kniha o tibetskom Labrangu

Exkurzie:

• 26. ročník medzinárodného bienále grafického dizajnu: Grafický design, vzdělávání a školy, Brno

Výstavy:

· Výstava najlepších študentských prác Fakulty masmédií PEVŠ Bratislava

2015

Prednášky:
· Mgr. Pavol Breier, ArtD.: Juhovýchodná Ázia/Sonam Losar
· Mgr. art. Tomáš Klepoch: Rozprávanie o Dizajne na kolesách a všeličom inom
· Mgr. art. Branislav Matis, ArtD.: Grafický dizajn ako rozhranie
· doc. Ing. arch. Vladimír Malík, ArtD.: Roprávanie o animácii a všeličom inom

Exkurzie:

· Festival svetla, vrátane prednášky riaditeľa Medzinárodného centra pre umenie a nové technológie Praha – CIANT Mgr. Pavla Smetanu na tému „Nové technológie v umení“

Workshopy:

· Filmový workshop pod vedením Mgr. art. Marianny Čengel Solčanskej, PhD.: Cesta k filmovému uvažovaniu.
· Grafický workshop pod vedením Mgr. art. Branislava Matisa, ArtD., Mgr. art. Tomáš Klepoch, Mgr. art. Petra Lišku: Dizajn na kolesách

Výstavy:

· Výstava dizajnérskych prác aj študentov grafického dizajnu - Bratislava Desing week 2015
· Výstava najlepších študentských prác Fakulty masmédií PEVŠ Bratislava

 
Naspäť hore