Mgr. Denisa Newman, PhD.

 
 

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Fakulta psychológie

VZDELANIE:

2001 - promovaný psychológ v študijnom odbore psychológia

2013 - PhD. v odbore sociálna psychológia a psychológia práce

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Pracovná a organizačná psychológia, Manažment sociálnych systémov, Riadenie ľudských zdrojov, Metódy pracovnej psychológie, Aplikácia psychologických metód v poradenstve, Vyhľadávanie a spracovávanie vedeckých informačných zdrojov

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

Motivácia, Motivačná orientácia, Work-life balance, Well being, Diagnostika a rozvoj osobnosti, Psychodiagnostika manažérov

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – SÚHRN:

Príspevky vo vedeckých zborníkoch z medzinárodných konferencií na témy: Faktory motivácie v práci učiteľa, Myšlienkové mapy ako efektívny výukový nástroj.

 

 
Naspäť hore