PhDr. Beáta Dvorská, PhD.

 
 

Funkcia: Odborný asistent

Pracovisko: Fakulta psychológie

VZDELANIE:

2007 - magisterské štúdium v odbore psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2010 - PhD. v odbore sociálna a pracovná psychológia, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

2014 - PhDr. v odbore psychológia, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola

PEDAGOGICKÁ ORIENTÁCIA:

Dejiny psychológie, Sociálna psychológia, Záťaž na pracovisku, Psychológia bezpečnosti práce, Súčasná sociálna psychológia, Sociálna psychológia v médiách a marketingu, ŠVOČ -študentská vedecká a odborná činnosť.

VEDECKÁ ORIENTÁCIA:

sociálna, pracovná a školská psychológia

FUNKČNÉ ZARADENIE:

odborný asistent - pedagóg, študijný poradca, tajomník Akademického senátu Fakulty psychológie PEVŠ, koordinátor Univerzity tretieho veku

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ:

Aplikácia koncepcie sociálnej atmosféry na školské prostredie / Beáta Dopjerová.

In: Školský psychológ pre 21. storočie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Nitra : Polymedia, 2012. - ISBN 9788089453030. - S. 175-178.

Sociálna atmosféra ako prevencia vzniku nelátkových závislostí / Beáta Dopjerová.

In: Škola a prevencia nelátkových závislostí u detí a mladistvých : zborník zo 6. Ružinovskej konferencie. - Nitra : Polymedia, 2012. - ISBN 9788097116231. - S. 61-64.

Ďalšie vydania: Psychológia (v) škole [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - V Bratislave : Univerzita Komenského, 2013. - ISBN

Efektívnosť školského prostredia / Beáta Dopjerová.

In: Psychologické aspekty kvality školy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - Nitra : Polymedia, 2013. - ISBN 9788097076412. - S. 90-98.

Efektívnosť školského prostredia a inklúzia / Beáta Dvorská.

In: Psychológia - škola - inklúzia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 10. výročia založenia Paneurópskej vysokej školy. - Nitra : Polymedia, 2014. - ISBN 9788089453054. - S. 242-250.

Prvá fakulta psychológie na Slovensku / Beáta Dopjerová.

In: PsychoFórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. - ISSN 1335-6267. - Č. 2 (2011), s. 27-28.

Social atmosphere as the prevention of socio-pathological phenomena at schools/Beáta Dvorská

In: Prevention and intervention programmes/Eva Gajdošová, Desanka Kanderová, Beáta Dvorská : 1st ed. Nitra:ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-02-2

Socio- psychological components of the social atmosphere/Beáta Dvorská

In: Personnel guidelines for school management/ Desanka Kanderová, Beáta Dvorská: 1st ed. Nitra:ForPress Nitrianske tlačiarne, 2014. ISBN 978-80-89731-01-5.

 
Naspäť hore