PhDr. Zuzana Ihnátová, PhD.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta masmédií

Skončila bakalárske štúdium na Columbus State University v Georgii, USA v odbore Komunikácia. Magisterské štúdium ukončila na Bratislavskej vysokej škole Práva na Fakulte masmédií v odbore Marketingová komunikácia. Vedecké hodnosti PhD. a PhDr. získala na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v odbore Masmediálne štúdiá. Prednášala na medzinárodných vedeckých konferenciách doma aj vo svete, napr. v Turecku, Španielsku, Rakúsku a Česku. Jej súčasný výskum je zameraný na vplyv kultúrnych faktorov v reklame a definovanie národného reklamného štýlu.

Od akademického roka 2013/14 pôsobí na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej škole ako odborný asistent. Vyučuje predmety: Marketingová komunikácia I., II., Medzinárodný marketing a reklama, Interkultúrna komunikácia a Efektívna komunikácia. 

Je národnou koordinátorkou európskeho výskumu LEMEL, ktorý sa každoročne uskutočňuje v 9 európskych krajinách a je zameraný na analýzu vnímania problematiky EU v online médiách. 

Počas doktorandského štúdia založila a viedla študentský časopis LIKE magazín PEVŠ ocenený ako najlepší vysokoškolský časopis na Slovensku v súťaži Štúrovo pero. V súčasnosti je šéfredaktorka slovenského vydania medzinárodného vedeckého časopisu Global Media Journal.

V rokoch 2013 – 2015 viedla Mediálne centrum PEVŠ. Od februára 2015 do februára 2017 vykonávala funkciu riaditeľky Odboru obchodu a marketingu PEVŠ.

V roku 2016 bola porotkyňou v národnej súťaži efektivity marketingovej komunikácie EFFIE Slovakia. Pred vstupom na akademickú pôdu riadila značku hotela Crowne Plaza v Bratislave.  


Významné publikácie


IHNATOVA, Z.: Trust as a cultural factor in communication. In: Zhejiang Wanli Xueyuan Xuebao, Journal of Zhejiang Wanii University. ISSN 1671-2250. – Vol. 30, No. 1 (2017). pp. 1-7. IN PRINT
MATÚŠOVÁ, GALERA, J., IHNÁTOVÁ, Z.: Communication of global brands in digital space. In: Marketing identity : digital life. Part I : conference proceedings from international scientific conference. Smolenice, Slovak Republic. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2015. - ISBN 9788081057793. - ISSN 1339-5726. - pp. 59-67.
MASTROCOLA, V., IHNÁTOVÁ, Z.: Selling the Brazilian atmosphere in a Slovakian brand: the Açaico case. In: ComuniCon 2016. Congresso Internacional comunicacao e consume. 5th simpósio international, Sao Paolo, Brazil. ISBN 978-85-99790-21-2.
MASTROCOLA, V., IHNÁTOVÁ, Z. The use of digital social networks : a brief comparison study between Brazil and Slovakia. In: Global media journal. - ISSN 1339-0767 ; 1339-5246 (online). - Vol. 2, No. 1 (2014), pp. 102-107.
IHNÁTOVÁ, Z.: Introduction of intercultural models used in global marketing. In: Current issues of science and research in the global world : proceedings of the international conference. - Leiden : CRC Press, [2014]. - ISBN 9781138027398 ; 9781317525103 (e-book). - pp. 187-194.
IHNÁTOVÁ, Z. : Selection of advertising appeals in Slovak television advertising. In: Creative and knowledge society : international scientific journal. ISSN 1338-4465. - Iss. 1 (2013), pp. 88-99.
IHNÁTOVÁ, Z.: Think global – act local in advertising. In: Médias et sociétés interculturelles. - Paris : L´Harmattan, 2013. ISBN 9782343012162 ; 9782336320205 (e-book). - Chapitre 4, p. 61-67.

 
Naspäť hore