Prof. Ing. JIŘÍ VOŘÍŠEK, CSc. (Česká republika)

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventom VŠE v Praze oboru ekonomicko-matematické výpočty. V súčasnosti vyučuje na Panevropskej vysokej škole v Bratislave a na VŠE v Prahe. Špecializuje sa na strategické riadenie informačných systémov, systémovú integráciu, outsourcing, metodiky vývoja a prevádzky podnikových informačných systémov a riadenie IT ve verejnej správe. Je autorom alebo spoluautorom jedenásti kníh a mnohá desiatok skrípt, článkov a príspevkoch na konferenciách. V rokoch 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na príprave stratégie konkurencieschopnosti ČR.

VZDELANIE

Ing. 1973

CSc. 1985

doc. 1991

prof. 1998

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. vyučuje na všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom na VŠE v Prahe, Špecializuje sa na systémovú integráciu, strategické riadenie IS / IT, outsourcing Programovacie jazyky, Operačné systémy, Návrh a implementácia interaktívnych systémov, Architektúra softvérových systémov, Riadenie softvérových prác. Na PEVŠ prednáša Princípy vývoja a prevádzkovania informačných systémov podniku na bc. stupni u  2.ročníka.

PRAX

1973 - 1987 VŠE Praha, katedra ASŘ, odborný asistent, zástupca vedúceho katedry (1985- 1987),

1987 - 1990 Strojimport a.s., vedúci odboru analýzy a projekcie tvorba obchodných a administratívnych aplikácií na počítačových sietiach,

1990 - 2012 VŠE Praha, katedra informačných technológii vedúci katedry

2008 - 2012 Paneurópska vysoká škola Bratislava, profesor na polovičný úväzok

2013 – VŠE Praha, katedra informačných technológií, profesor na polovičný úväzok

2013 - Paneurópska vysoká škola Bratislava, profesor na plný úväzok

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Je autorom 11 kníh, 23 skrípt, 10 kapitol v knihách, 19 zborníkov medzinárodných konferencií (editor), 73 článkov v časopisoch,110 príspevkov na konferenciách a 30 výskumných úloh a projektov

FUNKCIE

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je prezidentom Českej spoločnosti pre systémovú integráciu. Od r. 2011 je členom pracovní skupiny Rady vlády ČR pre konkurencieschopnosť a informačnú spoločnosť.

OCENENIA

1. nominácia medzi 10 osobností roka českej informatiky a telekomunikácií v súvislosti s medzinárodným veľtrhom INVEX 2007

2. cena dekana za najlepšiu knižnú monografiu za rok 2009

3. CONFENIS Award - cena IFIP za vynikajúcu vedeckú prácu "Human Resources in ICT" v roku 2009

4. Best Prectitioner Presentation Award Finalist, Frontiers in Service Conference, University of Maryland 2009

5. cena dekana za príspevok v zborníku za rok 2011

 
Naspäť hore