Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je absolventom VŠE v Praze oboru ekonomicko-matematické výpočty. V súčasnosti vyučuje na Panevropskej vysokej škole v Bratislave a na VŠE v Prahe. Špecializuje sa na strategické riadenie informačných systémov, systémovú integráciu, outsourcing, metodiky vývoja a prevádzky podnikových informačných systémov a riadenie IT ve verejnej správe. Je autorom alebo spoluautorom jedenásti kníh a mnohá desiatok skrípt, článkov a príspevkoch na konferenciách. V rokoch 2010 a 2011 spolupracoval s Národní ekonomickou radou vlády ČR a MPO na príprave stratégie konkurencieschopnosti ČR. V roku 2015 vypracoval pro Ministerstvo vnútra ČR Stratégii rozvoje ICT služieb verejné správy.


VZDELANIE

Ing. 1973
CSc. 1985
doc. 1991
prof. 1998


PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. vyučuje v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia na VŠE v Prahe, Na PEVŠ prednáša Princípy vývoja a prevádzkovania informačných systémov podniku na bc. stupni a Riadenie podnikovej informatiky na magisterskom stupni.


PRAX

1973 - 1987 VŠE Praha, katedra ASŘ, odborný asistent, zástupca vedúceho katedry (1985- 1987),
1987 - 1990 Strojimport a.s., vedúci odboru analýzy a projekcie tvorba obchodných a administratívnych aplikácií na počítačových sítiach,
1990 - 2013 VŠE Praha, katedra informačných technológii vedúci katedry
2008 - 2012 Paneurópska vysoká škola Bratislava, profesor na polovičný úväzok
2013 - Paneurópska vysoká škola Bratislava, profesor na plný úväzok
VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Je autorom 11 kníh, 23 skrípt, 10 kapitol v knihách, 19 zborníkov medzinárodných konferencií (editor), 73 článkov v časopisoch,110 príspevkov na konferenciách a 30 výskumných úloh a projektov


FUNKCIE

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. je viceprezidentom Českej spoločnosti pre systémovú integráciu a poradcom náměstka pro ICT na MV ČR.

OCENENIA

1. nominácia medzi 10 osobností roka českej informatiky a telekomunikácií v súvislosti s medzinárodným veľtrhom INVEX 2007
2. cena dekana za najlepšiu knižnú monografiu za rok 2009
3. CONFENIS Award - cena IFIP za vynikajúcu vedeckú prácu "Human Resources in ICT" v roku 2009
4. Best Prectitioner Presentation Award Finalist, Frontiers in Service Conference, University of Maryland 2009
5. titul Emeritní profesor VŠE v Praze, udělen vědeckou radou VŠE v r. 2015

 

 
Naspäť hore