prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

 
 

Funkcia: Pedagóg

Pracovisko: Fakulta informatiky

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. sa v rámci ICT špecializuje na Teóriu komunikácie a Teóriu kódovania ako aj ich aplikácie pri prenose, spracovaní a uchovávaní informácie.

VZDELANIE

Ing. - Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (teraz STU) 1980, PhD. - LPI v Petrohrade 1987, Doc. - STU 1993, DrSc. - STU 1997, prof. - STU 1999.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. v súčasnosti vyučuje na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave (PEVŠ) a na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V minulosti učil aj na Fakulte informatiky a informačných technológií STU a na Fakulte počítačových a informačných systémov a matematiky na Kingston University vo Veľkej Británii.

PRAX

· 1980-1981 Vojenská služba, Výcvikové stredisko spojovacích špecialistov, Poprad
· 1981- trvá FEI STU v Bratislave (prof.)
· 1988-1990 TESLA VRÚSE a. s. Bratislava (samostatný výskumný pracovník zodpovedný za vývoj optických pamäťových systémov)
· 1997-1998 Australian Telecommunications Research Centre (výskumník v oblasti Samoopravných kódov a bezdrôtových sietí typu LAN)
· 2001-2007 SIEMENS PSE Slovakia, Oddelenie Mobile Systems and Services (samostatný analytik)
· 2006-2008 Sandbridge Technologies, Inc., Tarrytown, NY 10591, US (konzultant pre kódovanie v systémoch typu Software Defined Radio)
· 2001-2004 Kingston University, UK, Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics (hosťujúci Profesor)
· 2010 - Fakulta informatiky, PEVŠ, (profesor)

VEDECKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa mu podarilo obísť patenty a embargo na know how pri zvládnutí dekódovania samoopravných kódov v systéme CD ROM vďaka čomu v TESLE VRÚSE a. s. vyrobili prvé funkčné prototypy týchto systémov. Československo sa tak stalo prvou a jedinou krajinou vtedajšieho Východného bloku, ktoré tým zvládlo výrobu tejto technológie. Našiel niekoľko nových samoopravných ktoré ktoré majú lepšiu minimálnu Hammingovu vzdialenosť medzi kódovými slovami ako dovtedy známe lineárne blokové kódy s rovnakými ostatnými základnými parametrami. Navrhol CRC polynómu 11. stupňa pre ochranu hlavičky rámca protokolu E-DCH, ktorý sa stal súčasťou technických špecifikácií ETSI TS 125 427 V6.4.0 (3GPP TS 25.427 verzie 6.4.0 Release 6) Universal Mobile Telecommunications System (3G mobilný systém). Spolu s Ing. Matúšom Turcsánym, PhD. zostrojil prvé dvojrozmerné úplne komplementárne kódy.
Viedol výskumné kolektívy zo Slovenska v nasledujúcich medzinárodných projektoch financovaných Európskou komisiou: NEXWAY (Network of Excellence in Wireless Applications and Technology) FP5, 2004-2005, CRUISE (Creating Ubiquitous Intelligent Sensing Environments) FP6, EC, 2006-2007, WINNER Phase II (Wireless World Initiative New Radio) FP6, EC, 2006-2007. Bol zodpovedným riešiteľom ďalších medzinárodných a národných projektov financovaných rôznymi agentúrami ako napríklad: The British Council (1), The Royal Society (1), Australian Research Council (2), DAAD (1), OAAD (2), VEGA (6), APVV (3), KEGA (1), IVF (1).
Je autorom jednej monografie, autorom alebo spoluautorom desiatich patentov, troch kapitol v monografiách, viac ako päťdesiatich článkov vo vedeckých časopisoch a prezentoval približne sto príspevkov na konferenciách, z toho asi dvanásť vyžiadaných.

FUNKCIE

V rokoch 2005 až 2006 bol predsedom Komisie IEEE pre koordináciu konferencií v regióne 8 pre Európu, Afriku, Blízky východ a Rusko. Jedno funkčné obdobie bol predsedom Československej sekcie IEEE a jedno predsedom senátu FEI STU. V súčasnosti je predsedom Národného komitétu URSI komisie C a predsedom komisie pre udeľovanie doktorských titulov v odbore Telekomunikácie. Okrem toho je členom vedeckej rady FI PEVŠ, členom odborových komisií pre doktorandské štúdium na FEI STU, ČVUT v Prahe a na Žilinskej univerzite a členom Pracovnej skupiny Informatika, Telekomunikácie, Automatizácia Akreditačnej komisie vlády SR.

OCENENIA

V roku 2003 bol vymenovaný za SIEMENS VIP za svoje inovačné návrhy a udelené patenty. V roku 2004 získal spolu so svojim doktorandom Ing. Matúšom Turcsánym Werner von Siemens Excellence Award za výskumnú prácu. Bol ocenený aj v súvislosti s oslavami 70. výročia FEI STU a za rozvoj výskumnej činnosti na FI PEVŠ.

 

 
Naspäť hore