Prof. Ing. Tamara Orlova, DrSc.

 
 

Funkcia: Vedúca ústavu medzinárodného podnikania

Pracovisko: Fakulta ekonómie a podnikania

Od 15. decembra 2013 do súčasnosti prof. Orlova pôsobí ako profesorka na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

Vzdelanie


Je absolventkou Ľvovskej štátnej univerzity (Ľvov, Ukrajina, 1973-79) a Ruskej akadémie riadenia (Moskva, 1990-93).

Pedagogická činnosť

Prof. Orlova počas šestnástich rokov pôsobila ako vysokoškolský pedagóg v Ruskej akadémii národného hospodárstva a štátnej služby pri Úrade prezidenta Ruskej federácie (Rusko, Moskva). Ako profesorka na katedre všeobecného a špeciálneho manažmentu prednášala teóriu manažmentu, etiku a kultúru riadenia, znalostný manažment, komunikačný manažment a pod. Prof. Orlova je v Rusko uznávanou pracovníčkou vo výskume v oblasti znalostného a komunikačného manažmentu. Je víťazkou XII. celoruskej súťaže študijných programov kurzu znalostného manažmentu (2010).

Funkcie

Riadna členka Akadémie prírodných vied Ruska.
Členka medzinárodnej redakčnej rady časopisu Ekonómia. Podnikanie. Banky (Moskva).
Členka vedeckej rady FEP PEVŠ
Vedúca ústavu medzinárodného podnikania FEP PEVŠ.

Vedecká a publikačná činnosť

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje najmä analýze sociálno-ekonomického stavu a príprave návrhov na zlepšovanie riadenia, vypracovaniu modelov strategického plánovania rozvoja územia, analýze projektových organizácií skupín.

Zoznam vedeckých prác prof. Orlovej obsahuje viac ako 70 titulov, spolu 380 AH. Je odbornou redaktorkou učebníc, monografií a zborníkov vedeckých prác v celkovom rozsahu 84,6 AH. Podľa údajov vedeckej elektronickej knižnice (www.elibrary.ru), spolu je tu 464 článkov s ohlasmi o publikáciách prof. Orlovej. Z toho 259 citácií učebniceprof. OrlovejZnalostný manažment. Ako premeniť znalosti na kapitál“ (2008).

 

 
Naspäť hore