Prof. JUDr. DALIBOR JÍLEK, CSc.

 
 

Funkcia: profesor – vedúci oddelenia medzinárdného práva verejného a medzinárodných vzťahov Ústavu medzinárodneého a európskeho práva Fakulty práva

Pracovisko: Ústav pre humanitárne záležitosti

Dalibor Jílek absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1977. Po absolutoriu byl přijat jako asistent na Právnickou fakultu, na katedru mezinárodního práva. V roce 1979 obhájil rigorózní práci zaměřenou na mezinárodněprávní odpovědnost mezinárodních organizací. Během vědecké přípravy vykonané v letech 1980 až 1985 sledoval shodné výzkumné téma v širším právním kontextu. V roce 1985 obdržel vědeckou hodnost kandidáta věd (candidatus scientiarum). Na základě obhajoby vědecké práce „Odpověď mezinárodního práva na hromadné uprchlictví“ byl jmenován docentem v oboru mezinárodního práva veřejného. V roce 2003 se stal na základě jmenování profesorem v témže oboru.

Absolvoval krátkodobé studijní pobyty na Vídeňské univerzitě, Evropském univerzitním institutu ve Florencii, jakož u Mezinárodního výboru Červeného kříže nebo Úřadu vysokého komisaře OSN v Ženevě. Mimoto přednášel na mnoha univerzitách jako například v Boloni, Linci, Pekingu, Paříži, Salcburku či v kalifornské Santa Clara.

V posledních letech se jeho vědecká činnost rozšířila do následujících oblastí: mezinárodní ochrana lidských práv, mezinárodní humanitární právo, uprchlické a azylové právo, cizinecké právo, práva dítěte a právní stránky diskriminace. Nedávno se autorsky podílel na knize „Mezinárodní humanitární právo“, která byla oceněna rektorem Karlovy univerzity v Praze. V těsné spolupráci s Kanceláří veřejné ochránkyně práv společně editoval řadu knih zaměřených na otázky uprchlického a cizineckého práva.

Dlouhodobě se angažuje v činnosti mezinárodních monitorovacích orgánů v rámci Rady Evropy ve Štrasburku. V letech 1993-2002 působil jako národní korespondent Informačního střediska pro lidská práva. Byl dvakrát zvolen (1998-2002; 2006-201) za člena Poradního výboru zřízeného podle Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin z roku 1995. Od roku 2002 doposud je členem Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti. Nadto je na seznamu členů Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

 

 

 
Naspäť hore