Prof. JUDr. MICHAL SKŘEJPEK, DrSc. (Česká republika)

 
 

Funkcia: profesor – vedúci oddelenia rímskeho práva a cirkevného práva Ústavu teórie a dejín štátu a práva Fakulty práva

Pracovisko: Fakulta práva

 

Prof. Skřejpek je uznávaným odborníkom na rímske a cirkevné právo, právne dejiny, patrí medzi najvýznamnejších európskych romanistov. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy je vedúcim oddelenia rímskeho a cirkevného práva a vyučuje rímske právo, korene rímskeho práva a rímskoprávnu exegenézu..

VZDELANIE

Prof. Skřejpek je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. V roku 1986 absolvoval študijný pobyt v Ríme.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Pedagogickej činnosti sa venuje na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, kde je vedúcim katedry právnych dejín. Prednáša taktiež na Policajnej akadémii ČR.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Prof. Skřejpek je autorom niekoľkých monografií a skrípt.

 

 
Naspäť hore